Idag är det måndagen den 4 juli svenskagermanenglish
Turbokalk
Björka Mineral AB
S 705 97 Glanshammar
Sweden

info@turbokalk.se

TURBOKALK

TURBOKALK

GÖdselfÖrstÄrkt kalk

Lawn

Turbokalk är ett prima jordförbättrings- och gödselmedel som innehåller både dolomitkalk och kalksalpeter. Dolomitkalk är en ren naturprodukt som neutraliserar sura jordar (höjer pH-värdet), ökar den biologiska aktiviteten och gynnar uppbyggnaden av en god markstruktur som ger luftigare jord. Rätt pH gör dessutom näringsämnena mer lättillgängliga för växterna. Förutom kalcium innehåller Dolomitkalk magnesium, ett viktigt ämne för växternas uppbyggnad av klorofyll. Kalksalpeter består i huvudsak av lättillgängligt kalcium och nitratkväve, den mest lättlösliga kväveformen som ger snabb och säker kväveeffekt.

Turbokalk motverkar tillväxt av mossa och ökar växternas motståndskraft mot sjukdomar.

Under växtsäsongen rekommenderas Turbokalk en gång per månad, det ger en jämn och bra tillförsel av kalk och kväve. Starta säsongen med en fullgödsling.

TURBOKALK

Mix of garden lime and fertilizer

Lawn

Turbokalk is a premium garden soil improver and fertilizer that contains dolomitic lime and calcium nitrate. Dolomitic lime is a pure, natural product that neutralizes soil acidity (increases the pH), raises biological activity and improves soil structure to give better aeration. The correct pH facilitates the uptake of essential nutrients. Dolomitic lime contains calcium and magnesium, important substances for the production of chlorophyll.

Calcium nitrate consists mainly of easily accessible calcium and nitrogen as nitrate, the most soluble, fast-working and effective type of nitrogen.

Turbokalk inhibits moss growth and strengthens resistance to disease. During the growing season it should be used once a month to give a balanced and sufficient supply of lime and nitrogen. Start the season with an application of fertilizer.

TURBOKALK

Ist ein Gartenkalk, welcher mit zusÄtzlichen NÄhrstoffen angereichert ist.

Lawn

Turbokalk ist ein erstklassiger Dünger und Bodenverbesserer, besteht aus Dolomitkalk und Kalksalpeter.
Dolomitkalk ist ein reines, natürliches Produkt das die Bodensäure neutralisiert und den pH-Wert erhöht. Verbessert die biologische Aktivität und sorgt somit für eine gute Bodenstruktur und Luftdurchlässigkeit im Boden. Der richtige pH-Wert im Boden erleichtert die Aufnahme der wichtigsten Hauptnährstoffe. Dolomitkalk enthält Calcium und Magnesium, ein wichtiger Bestandteil für die Produktion von Chlorophyll.
Kalksalpeter besteht hauptsächlich aus leicht löslichem Calcium und Nitratstickstoff, welches die löslichste und wirksamste Stickstoff- Form ist.

Turbokalk hemmt das Mooswachstum und verstärkt die Widerstandskraft gegenüber Krankheiten.
Während der Wachstumszeit (ca April bis September) sollte Turbokalk einmal im Monat gestreut werden, um ein ausgeglichenes Verhältnis von Kalk und Stickstoff im Boden zu erhalten.